HUS – HELSE – HÅP

Primary Needs drives av givere med en tro om at det nytter. Sammen hjelper vi barnefamilier i Afrika som befinner seg på bristepunktet. Det er et overhengende mål for oss å ikke komplisere arbeidet, men enkelt gå inn med hjelp og trekke oss tilbake når hverdagen er i balanse. Derfor er vi små, men sterke.

SAMMEN GØR VI EN FORSKJELL

Behovet er stort og vi trenger så mange gode søttespillere som mulig. Du bestemmer selv om ditt bidrag skal gå til medisiner, husbygging eller om vi bruker midlene der de trengs mest akkurat nå.

Rent konkret koster et permanent hus 5500,-, og vi arbeider kontinuerlig med medisinsk camper annenhver mnd.

TAK OVER HODET

Et sted som kan kalles hjem, det må regnes som et primærbehov for familier med barn. Det er mange enker i Øst-Afrika. De står i en veldig vanskelig situasjon. På grunn av stor fattigdom og ofte skrøpelige hus, står de i fare for å bli husløse. Barna blir da spredt til naboer og storfamilie og kjernefamilien blir oppløst.

For 5500,- kan Primary Needs bygge et enkelt hjem for disse enkene med barn. Vi delfinansierer husene med materialer og snekkerhjelp til reisverk og tak, mens resten finansieres og fullføres av familie og venner. Et hus med ståltak som varer en hel generasjon! Familien holdes samlet og kvinnene kan unngå å havne i prostitusjon. De helsemessige fordelene ved husene vi bygger er også store. Ved å sikre ventilasjon og lys, blir inneklimaet langt bedre og familiene kan unngå skader på luftveiene.

MEDISINSK CAMP

Det er store helsemessige utfordringer i Øst-Afrika. Fattigdom og et mangelfullt helsevesen gjør at mange sliter med sykdommer og infeksjoner som er lette og billige å behandle. Ved å arrangere medisinske camper gir vi vanskeligstilte barn og mødre en ny hverdag med umiddelbar virkning.

Primary Needs organiserer våre camper på følgende møte: Det kjøpes inn medisiner. 3 lokale leger, 3 sykepleiere og 3 helsearbeidere leies inn for 3 dager. 25-30 frivillige organiseres av våre samarbeidspartnere i Tanzania/Kenya. Enkle klinikker etableres i planlagte områder der behovene er størst. Gjennom 12-14 timers dager behandles 400-600 barn og mødre hver dag.
Behandling parasitt-infeksjoner, som jiggers, har stort fokus. Jiggers setter seg under huden på føtter og hender og gir etterhvert store smerter og nedsatt førlighet som gjør at mange barn ikke kan komme seg på skolen. Denne parasitt-infeksjonen er lett og billig å behandle, og barna blir friske og er tilbake på skolen etter kort tid.
På campene behandles også andre sykdommer og skader. Vi ser blant annet alenemødre som blir friske etter behandling og igjen kan ta vare på barne sine. For ca 100,- kan 4 personer behandles og få en ny hverdag.

SE HVA VI FÅR TIL

Primary Needs jobber prosjektorientert med konkrete resultat.
Vi har plass til flere gode nyheter.

0
har fått hjelp på akuttmedisinsk camp
0
hus er bygget til de som trenger en nytt hjem
0%
av våre midler går direkte til de som trenger hjelp

Følg oss på Facebook og se hva som blir gjort!

HISTORIEN BAK

Sverre Mørk jobber som akkuttmedisink personell ved ambulansetjenesten Vestre Viken og i Oslo. Primary Needs startet han i 2016 etter en lengre reise i Afrika. Kontrasten til hans egen hverdag og behovet for hjelp, ga han ikke noe valg. Han måtte gjøre noe. I dag jobber han med å få flere med på laget. Han håper han kan engasjere med arbeidet som Primary Needs gjør, og ikke minst at det er så konkret og viser så synlige resultater til den som er med på å gi.

KONTAKT OSS

Lurer du på noe, eller ønsker å bidra?
Kontakt oss på skjemaet under, eller send en mail til post@primaryneeds.no

    DITT NAVN:

    DIN EPOST:

    MELDING: